WordPress in een paar klikken online!
WEBWINKELS
OVERZICHT.NL
Online shoppen begint hier!
A SIGNA BUSINESS COMPANY  I  Alle rechten voorbehouden


Webwinkelsoverzicht Keurmerk (WWO - Keurmerk)

Webwinkelsoverzicht Keurmerk is een keurmerk voor alle webwinkels. Webwinkels met ons keurmerk
bieden consumenten meer zekerheid bij hun online aankopen. Het Webwinkelsoverzicht Keurmerk
heeft als doel de consument te beschermen tegen onbetrouwbare webwinkels.

Waar staat het Webwinkelsoverzicht Keurmerk voor?
Webwinkels aangesloten bij het Webwinkelsoverzicht Keurmerk houden zich aan de gedragscode van
het Keurmerk. U kunt o.a. rekenen op de volgende zekerheden:

- Duidelijke algemene voorwaarden op de website van aangesloten leden.
- Alle bedrijfs- en contactgegevens staan op de website van aangesloten leden.
- Afkoelperiode van 14 dagen met recht van retourzending zonder verzendkosten.
- Bij klachten volgt bemiddeling door een onafhankelijke Geschillencommissie.
- Webwinkels aangesloten bij het Webwinkelsoverzicht Keurmerk houden zich aan de uitspraken van
deze onafhankelijke commissie.
- Webwinkels met ons Keurmerk houden zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent online
winkelen.
- De aangesloten webwinkels houden zich aan de gedragscode zoals deze is opgesteld door
Webwinkelsoverzicht.nl.

In geval van geschillen
Wanneer u een probleem heeft met een webwinkel die is aangesloten bij het Webwinkelsoverzicht
Keurmerk en u komt niet tot overeenstemming met deze webwinkel dan kunt u bemiddeling
aanvragen, deze bemiddeling door ons is geheel gratis. Mocht ook bemiddeling door
Webwinkelsoverzicht.nl niet leiden tot een oplossing dan kunt u het probleem voorleggen aan een
onafhankelijke geschillencommissie. Neemt deze commissie een besluit dan moeten u en de eigenaar
van de webwinkel zich hieraan houden, het besluit is dus bindend voor beide partijen.
Webwinkelsoverzicht Keurmerk kent een klachtenprocedure en legt geschillen voor aan een externe
onafhankelijke geschillencommissie. Na onderzoek van de klacht kan een aangesloten webwinkel
worden geschorst of verwijderd.

Duidelijke
algemene
voorwaarden
Duidelijke
contact
gegevens
Onafhankelijke
bemiddeling
Gedragscode
Keurmerk
Nederlandse
wetgeving
Het Webwinkelsoverzicht Keurmerk - logo

(Let op! Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door aangesloten leden, bij oneigenlijk gebruik van
het logo volgen er sancties.
Het is ons doel om een
betrouwbaar en
onafhankelijk keurmerk te
bieden tegen een
betaalbare prijs voor alle
webwinkels.
Ons Keurmerk geeft de klant
meer zekerheid en zorgt
daarmee voor een hogere
conversie en dus een
hogere omzet.
Uw voordelen op een rijtje:
- Vrijblijvend en gratis
aanmelden
- Geen administratiekosten
- Geen certificeringskosten
- Gratis toezending Keurmerk
Certificaat
- Bezoekersvertrouwen
- Betere conversie, betekent
meer omzet
- Herkenbaarheid door ons
WWO-Keurmerk logo
- Meer bezoekers
- Onafhankelijke
klachtenbemiddeling
- Reviews
- Gratis periode (1 mnd)
De complete Gedragscode kunt
u HIER bekijken.
Waarom ons Keurmerk?

Bezoekers hebben vertrouwen
Stijging van verkopen
Reviews van klanten
Onafhankelijke geschillencommissie
Betaalbaar Keurmerk